• es
  • ca
  • fr
  • en

ATENCIÓN AL CLIENTE
+34 610 225 273 | Skype

 

Informació legal

De conformitat amb la L.O.P.D., Meritem, S.A. garanteix l’adopció de les mesures necessàries per a garantir el tractament confidencial de les dades de caràcter personal. Així mateix l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Aquest missatge i tots els fitxers adjunts que s’hi inclouen són confidencials i estan destinats exclusivament a l’ús individual de la persona a la que van dirigits. Si vostè ha rebut aquest missatge per error, preguem respongui a la persona que se l’ha enviat i procedeixi a la seva destrucció.

Meritem és una marca registrada utilitzada per Meritem, S.A., societat anònima inscrita al registre mercantil de Barcelona, Volum 34768, Foli 76, Fulla B 19577, Inscripció 1ª, amb NIF A58775776 ubicada al Carrer Irlanda 4, codi postal 08700, ciutat d’Igualada, província de Barcelona, Espanya.